دوره عالی مدیریت مخازن هیدروکربوری

دوره عالی مدیریت مخازن هیدروکربوری (Pot Gradute Course On Management of Hydrocarbonic Reservoirs)


زمان شروع و پايان دوره بهمن1391 تا شهریور 1392
مدت زمان دوره 180 ساعت
هزينه شرکت در دوره بیست و شش میلیون ریال


هزينه دوره بابت آموزش و تدريس، ارائه جزوات آموزشي و صدور گواهينامه مي ‏باشد.


ردیف عناوین دروس دوره ردیف عناوین دروس دوره
1 مبانی مدیریت مخزن 7 اقتصاد مخزن
2 طرح های مدیریت مخازن جدید 8 فرایندهای ازدیاد برداشت
3 شبیه سازی مخازن نفت و گاز 9 روش های تصمیم گیری چند معیاره
4 توسعه میادین نفتی 10 مدیریت تیم های چند تخصصی
5 تعیین خواص مخازن 11 حقوق و قراردادهای تکنولوژی
6 اصول بهره برداری از مخازن


برخي از مدرسان دوره و سوابق ايشان (فعلي و پيشين)

دکتر پيمان پورافشاري

عضو هيئت علمي و مدير امور پژوهشي انستيتو مهندسي نفت دانشگاه تهران- دکتراي مهندسي نفت از دانشگاه تگزاس، آستين، آمريکا

دکتر علي شکاري فرد

عضو هيئت علمي انستيتو مهندسي نفت دانشگاه تهران- دکتراي زمين‏شناسي از فرانسه در زمينه زمين‏شناسي نفت- دکتراي مهندسي معدن از دانشگاه تهران در زمينه مهندسي اکتشاف نفت
دکتر بابک امين شهيدي عضو هيئت علمي انستيتو مهندسي نفت دانشگاه تهران- دکتراي مهندسي بهره‏برداري و مخزن، انيستيتو نفت و گاز پلويشت روماني

دکتر محمدرضا رسايي عضو هيئت علمي و معاون اداري، مالي انستيتو مهندسي نفت دانشگاه تهران- دکتري مهندسي نفت، گرايش مهندسي مخزن دانشگاه تهران
دکتر بهزاد رستمي
عضو هيئت علمي انستيتو مهندسي نفت دانشگاه تهران- دکترايمهندسي نفت دانشگاه صنعتي شريفدکتر محمدعلي رياحي
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران- دانشيار گروه فيزيك زمين مؤسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهراندکتر بهنام صدايي سولا
عضو هيئت علمي انستيتو مهندسي نفت دانشگاه تهران- دكتراي مهندسي شيمي، گرايش مخازن هيدروكربوري دانشگاه صنعتي اميركبير

دکتر محمد قويدل سيوکي
عضو هيئت علمي انستيتو مهندسي نفت دانشگاه تهران-زمین شناس نمونه کشور در سال 85- دکتراي زمين شناسي (پالينولوژي) از دانشگاه ميشيگان آمريکا

دکتر علي وطني

 

عضو هيئت علمي و معاون آموزشي و پژوهشي انستيتو مهندسي نفت دانشگاه تهران- دکتراي مهندسي شيمي، گرايش پتروشيمي از دانشگاه ليدز انگلستان
آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 25 آبان 1391 ساعت 06:46