دوره عالی اکتشاف و تولید نفت و گاز(Pot Gradute Course On Exploration & Production of Oil& Gas)


زمان شروع و پايان دوره بهمن1391 تا شهریور 1392
مدت زمان دوره 180 ساعت
هزينه شرکت در دوره بیست و شش میلیون ریال


هزينه دوره بابت آموزش و تدريس، ارائه جزوات آموزشي و صدور گواهينامه مي ‏باشد.


ردیف عناوین دروس دوره ردیف عناوین دروس دوره
1 ژئوشیمی نفت 7 تکنولوژی های بهره برداری
2 ژئوفیزیک اکتشافی 8 تکنولوژی های نو و هوشمند در بهره برداری
3 زمین شناسی مخازن پیشرفته 9 روش های بهره افزایی
4 زمین شناسی و پتروگرافی مواد آلی 10 مشکلات عملیاتی تولید و برداشت از چاههای نفت و گاز
5 آشنایی با مهندسی مخازن نفتی، گازی، میعانات گازی و مخازن شکافدار 11 حفر و برداشت از چاههای فرا ساحلی
6 طراحی سیستم بهره برداری 12
ایمنی،بهداشت و محیط زیست(HSE) در صنایع نفت و گاز


برخي از مدرسان دوره و سوابق ايشان (فعلي و پيشين)

دکتر پيمان پورافشاري
عضو هيئت علمي و مدير امور پژوهشي انستيتو مهندسي نفت دانشگاه تهران- دکتراي مهندسي نفت از دانشگاه تگزاس، آستين، آمريکا
دکتر علي شکاري فرد
عضو هيئت علمي انستيتو مهندسي نفت دانشگاه تهران- دکتراي زمين‏شناسي از فرانسه در زمينه زمين‏شناسي نفت- دکتراي مهندسي معدن از دانشگاه تهران در زمينه مهندسي اکتشاف نفت
دکتر بابک امين شهيدي
عضو هيئت علمي انستيتو مهندسي نفت دانشگاه تهران- دکتراي مهندسي بهره‏برداري و مخزن، انيستيتو نفت و گاز پلويشت روماني

دکتر محمدرضا رسايي
عضو هيئت علمي و معاون اداري، مالي انستيتو مهندسي نفت دانشگاه تهران- دکتري مهندسي نفت، گرايش مهندسي مخزن دانشگاه تهران
دکتر بهزاد رستمي
عضو هيئت علمي انستيتو مهندسي نفت دانشگاه تهران- دکترايمهندسي نفت دانشگاه صنعتي شريفدکتر محمدعلي رياحي
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران- دانشيار گروه فيزيك زمين مؤسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهراندکتر بهنام صدايي سولا
عضو هيئت علمي انستيتو مهندسي نفت دانشگاه تهران- دكتراي مهندسي شيمي، گرايش مخازن هيدروكربوري دانشگاه صنعتي اميركبير

دکتر محمد قويدل سيوکي
عضو هيئت علمي انستيتو مهندسي نفت دانشگاه تهران-زمین شناس نمونه کشور در سال 85- دکتراي زمين شناسي (پالينولوژي) از دانشگاه ميشيگان آمريکا

دکتر علي وطني
عضو هيئت علمي و معاون آموزشي و پژوهشي انستيتو مهندسي نفت دانشگاه تهران- دکتراي مهندسي شيمي، گرايش پتروشيمي از دانشگاه ليدز انگلستان
آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 25 آبان 1391 ساعت 06:46