آغاز اجرای کلاس فوق العاده حقوق و قراردادهای نفت و گاز به شکل حضوری و مجازی

به حول و قوه الهی، نخستین جلسه کلاس فوق العاده در روز چهارشنبه 28/3/93 به شکل حضوری و مجازی برگزار خواهد شد.

افتتاحیه (جلسه توجیهی) این کلاس برای شرکت کنندگان مجازی در ساعت 16 روز دوشنبه 26/3/93 (به شکل مجازی) و برای شرکت کنندگان حضوری در ساعت 14 روز چهارشنبه 28/3/93 (در محل انستیتو مهندسی نفت) برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است که نام کاربری و رمز عبور جهت شرکت کنندگان مجازی از طریق ایمیل در اختیار ایشان قرار گرفته است.