اجرای موفق اولین ویدیوکنفرانس آموزشی در دوره عالی تخصصی حقوق و قراردادهای نفت و گاز

توسعه امکانات و فرصت‏های ارائه خدمات آموزشی به شرکت کنندگان در دوره های عالی تخصصی نفت و گاز همواره در دستور کار برنامه ریزان و مجریان این دوره ها بوده است. یکی از ضرورت ها و اولویت های ملموس در این باره، امکان پذیر ساختن استفاده از امکانات نوین ارتباطی جهت برگزاری کلاس های آموزشی برای مدرسانی است که به صورت حضوری امکان بهره گیری از ایشان وجود ندارد.

در این راستا و با تمهیدات به عمل آمده، اولین جلسه آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات در دوره عالی تخصصی حقوق و قراردادهای نفت و گاز با موفقیت به اجرا درآمد. در این جلسه آموزشی، مدرس مدعو، جناب آقای دکتر وکیل که در دانشگاه پنسیلوانیای ایالات متحده آمریکا حضور داشتند، بر بستر ویدیوکنفرانس اینترنتی، به ارائه مطالب و نمایش محتوای آموزشی پرداختند به گونه ای که امکان مشاهده تصویر مدرس و اسلایدهای آموزشی و نیز شنیدن صدای مدرس به طور همزمان و با کیفیت بسیار مطلوب برای دانشپذیران فراهم بود.

به طور متقابل، مدرس نیز تصویر کلاس را در اختیار داشته و امکان اطلاع از وضعیت کلاس و نیز شنیدن سؤالات احتمالی دانشپذیران برای ایشان مهیا شده بود.

با اجرای موفق این ویدیوکنفرانس و کسب اطمینان نسبت به کارآیی امکانات و زیرساختهای تدارک دیده شده، امید می‏رود بتوان در ادامه برگزاری دوره‏های آموزشی، تنوع بیشتری در محتوا و شکل برگزاری جلسات آموزشی دوره‏ها فراهم نمود و از محضر اساتید بیشتری بهره برد؛ اساتیدی که به دلایل مختلف و بویژه به دلیل بعد مسافت، با روش‏های معمول و سنتی امکان حضور و تدریس آنها در دوره‏ها وجود نداشت.