آغاز پنجمین نوبت دوره حقوق و قراردادهای نفت و گاز

در روز چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه 1393، اولین جلسه کلاس حقوق و قراردادهای نفت و گاز در مکان انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران، برگزار شد. پیش بینی می شود این دوره تا آبان ماه 1393 به طول می انجامد. با توجه به استقبال زیاد از دوره حقوق و قراردادهای نفت و گاز و تکمیل کلاس اول این دوره، کلاس‏های نوبت فوق العاده این دوره از اواخر خردادماه 1393 آغاز می شود و حداکثر تا پایان آذرماه 1393 به طول می انجامد. قابل ذکر است که هیچ گونه تفاوت و تغییری در محتوا، مدرسان و برنامه کلاسی نوبت فوق العاده نسبت به نوبت عادی وجود نخواهد داشت و تنها تفاوت در بازه زمانی اجرای دوره می‏باشد.