برگزاری دوره فوق العاده حقوق و قراردادهای نفت و گاز

برگزاری دوره فوق العاده برای پاسخگویی به انبوه متقاضیان دوره حقوق و قراردادهای نفت و گاز

 

به دنبال استقبال گسترده از دوره حقوق و قراردادهای نفت و گاز و تکمیل ظرفیت اولیه پیش بینی شده برای این دوره و به منظور پاسخ گویی شایسته به تقاضای اظهار شده برای شرکت در این دوره، انستیتو مهندسی نفت تصمیم به برگزاری یک نوبت فوق العاده از این دوره گرفته است.

بر این اساس کلاس‏های نوبت فوق العاده این دوره از اواخر خردادماه 1393 آغاز شده و حداکثر تا پایان آذرماه 1393 ادامه خواهد داشت. قابل ذکر است که هیچ گونه تفاوت و تغییری در محتوا، مدرسان و برنامه کلاسی نوبت فوق العاده نسبت به نوبت عادی وجود نخواهد داشت و تنها تفاوت در بازه زمانی اجرای دوره می‏باشد.

به این ترتیب علاقه مندانی که تاکنون نتوانسته اند نسبت به پیش ثبت نام یا تکمیل ثبت نام خود اقدام کنند، می توانند در فرصت باقی مانده نسبت به انجام این امور اقدام نمایند. قابل ذکر است که بخشی از ظرفیت نوبت فوق العاده هم اکنون اشغال شده و تکمیل ظرفیت موجود با اولویت افرادی که زودتر اقدام به پیش ثبت نام نموده باشند، انجام خواهد شد.