امکان شرکت در دوره ها به شکل مجازی (آنلاین) فراهم گردید

 

با عنایت به درخواست های مکرر علاقه مندان به شرکت در دوره ها که امکان حضور فیزیکی در محل کلاس ها را ندارند، دوره های آتی به شکل مجازی (همزمان با کلاس فیزیکی) هم برگزار خواهد شد.

توجه :کلاس مجازی همزمان با کلاس حضوری برگزار شده و امکان طرح سوال توسط شرکت کنندگان از طریق دستیار استاد فراهم خواهدبود.