اخبار دوره های آموزشی

 
1 برگزاری جلسه اول دوره مجازی حقوق و قراردادهای نفت و گاز
2 آغاز اجرای کلاس فوق العاده حقوق و قراردادهای نفت و گاز به شکل حضوری و مجازی
3 اجرای موفق اولین ویدیوکنفرانس آموزشی در دوره عالی تخصصی حقوق و قراردادهای نفت و گاز
4 آغاز پنجمین نوبت دوره مدیریت نفت و گاز
5 آغاز پنجمین نوبت دوره حقوق و قراردادهای نفت و گاز
6 برگزاری دوره فوق العاده حقوق و قراردادهای نفت و گاز
7 دریافت کاتالوگ پنجمین دوره آموزشی انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران
8 تمدید مهلت ثبت نام تا 31 اردیبهشت 1393
9 امکان شرکت در دوره ها به شکل مجازی (آنلاین) فراهم گردید
10 شروع ثبت نام نوبت پنجم دوره های عالی تخصصی
11 پایان چهارمین نوبت دوره عالی تخصصی نفت و گاز
12 برگزاري اختصاصي دوره عالي مديريت نفت و گاز (miniMBA-Oil&Gas) براي شركت ملي نفت ايران
13 نمونه گواهی نامه صادر شده