برگزاری جلسه اول دوره مجازی حقوق و قراردادهای نفت و گاز

برگزاری جلسه اول دوره مجازی حقوق و قراردادهای نفت و گاز

جلسه اول دوره مجازی حقوق و قرارداد های نفت و گاز در تاریخ 28 خرداد 1393 برگزار شد.
آغاز اجرای کلاس فوق العاده حقوق و قراردادهای نفت و گاز به شکل حضوری و مجازی

آغاز اجرای کلاس فوق العاده حقوق و قراردادهای نفت و گاز به شکل حضوری و مجازی

به حول و قوه الهی، نخستین جلسه کلاس فوق العاده در روز چهارشنبه 28/3/93 به شکل حضوری و مجازی برگزار خواهد شد.
اجرای موفق اولین ویدیوکنفرانس آموزشی در دوره عالی تخصصی حقوق و قراردادهای نفت و گاز

اجرای موفق اولین ویدیوکنفرانس آموزشی در دوره عالی تخصصی حقوق و قراردادهای نفت و گاز

توسعه امکانات و فرصت‏های ارائه خدمات آموزشی به شرکت کنندگان در دوره های عالی تخصصی نفت و گاز همواره در دستور کار برنامه ریزان و مجریان این دوره ها بوده است. یکی از ضرورت ها و اولویت های ملموس در این باره،...
آغاز پنجمین نوبت دوره مدیریت نفت و گاز

آغاز پنجمین نوبت دوره مدیریت نفت و گاز

در روز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه 1393، اولین جلسه کلاس مدیریت نفت و گاز در مکان انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران، برگزار شد.
آغاز پنجمین نوبت دوره حقوق و قراردادهای نفت و گاز

آغاز پنجمین نوبت دوره حقوق و قراردادهای نفت و گاز

در روز چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه 1393، اولین جلسه کلاس حقوق و قراردادهای نفت و گاز در مکان انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران، برگزار شد. پیش بینی می شود این دوره تا آبان ماه 1393 به طول می انجامد. با توجه...